Scrisori
  • Scrisori

Scrisori

Michelangelo Buonarroti

Preţ: 25 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Votează cartea:
Scrisorile lui Michelangelo completează inedit imaginea unei personalităţi fascinante, fiind dovada unei naturi complexe. Ele reconstituie din reflexii ambientale viaţa de toate zilele a unui mare artist, izolată de viaţa abstractă a creatorului.
  • Publicată în august 2013
  • Traducere din limba italiană, studiu introductiv, cronologie şi note de C.D. Zeletin
  • paperback, 488 p, 130x200 mm
  • ISBN 9789731244730
  • Domenii: Memorialistică
  • Colecţie: Ocheanul întors

Astfel, epistolarul îl dezvăluie pe autorul său mai mult ca om al raţiunii practice şi mai puţin ca om al ideilor – ceea ce a fost, în ultimă instanţă, Michelangelo şi ceea ce poezia sa dovedește într-o măsură incomparabil mai mare.

Relevante pentru reconstituirea profilului moral şi afectiv al artistului, document infailibil datorită spontaneităţii şi redactării în afara oricărui gând de publicare, scrisorile aduc bogate informaţii privind arta sa, istoria elaborării majorităţii operelor sale. Mai mult decât atât, ele reprezintă o posibilitate ideală de a îndepărta erorile sau prezentările unilaterale ale figurii lui Michelangelo, dimensiunea de jurnal aducând la lumină un psiholog şi un bun cunoscător de oameni, o conştiinţă gravă şi un caracter. 
C.D. Zeletin


Vă recomandăm şi