PERSPECTIVE, nr. 2(34), 2017
 • PERSPECTIVE, nr. 2(34), 2017

PERSPECTIVE, nr. 2(34), 2017

Preţ: 20 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Votează cartea:
Anul XVIII, nr. 2 (34), 2017
 • Publicată în ianuarie 2017
 • Referenți științifici: prof. univ. dr. Vistian Goia, prof. univ. dr. Gavril, Neamțu, prof. univ. dr. Liviu Papadima, prof. univ. dr. Ion Pop, Charles Temple, Ph. D. (S.U.A.)
 • Director: Alina Pamfil
 • Redactorșef: Ioana Tămăian
 • Redactori: Georgiana Epureanu, Monica Halaszi, Luminița Medeșan, Mirela Mureșan
 • paperback, 148 p
 • Înalţime: 27 cm, lăţime: 19 cm, grosime 0,6 cm, greutate 380 g
 • ISBN 1582134x
 • Domenii: Teorie literară
 • Colecţie: Periodice

PERSPECTIVE
Revistă de didactica limbii şi literaturii române
Num
ărul 2(34)/2017
Argument
I
. Dosar
Ligia
Stela Florea, Construcţia punctului de vedere in discursul jurnalistic. Exemplul reportajului / 2
Roxana Munteanu, Textul multimodal
perspectivii teoretică asupra benzilor desenate / 14
Ramona
Jitaru, Tipuri de jurnal. Criterii de clasificare / 21
II
. Experienţe
Bogdan Raţiu, (Ipo)Teze si puneri în scenă ale literaţiei multimodale / 36
Monica Halaszi, Narativul multimodal. Provocarea benzii desenate / 46
Roxana Munteanu, Textul multimodal- perspectivă practică asupra benzilor desenate / 50
Cristina Chiprian, Textul multimodal şi plurivalenţa receptării l 55
Mihaela Nicolae
, Cărţi şi prejudecăţi- thè dark side ofthe rnoon / 57
Mihaela Popa
, Exprimarea argumentată a identităţii personale. Un demers didactic posibil în
contextul curricuIar actual / 60
Bogdan Raţiu, Dialogismul şi ecuaţia limbajului. Dezvoltarea funcţiilor cognitive164
Mihaela Nicolae, De la text la întrebare / 71
I
atiana Bibica, Valorizarea sau instituirea valorii în discursul despre lume şi despre sine al
literaturii
. Unele aspecte didactice ce ţin de utilizarea DALR / 73
III
. Puncte de vedere
Paul Mada, Naratologia în epoca digitalului. Avantajele jocurilor pe calculator / 77
Mihaela Ursa
, Horno bloggens / 83
Ioana
Nanti, Bacalaureatul internaţional- o realitate românească / 86
Cristina Suciu, Deschideri transdisciplinare în noua programă şcolară pentru gimnaziu / 88
Maricica
Tudorie, Funcţiile cognitive ale literaturii contemporane pentru elevii de gimnaziu / 91
IV. O idee
Adrian
Ghicov, Textul in reţea / 95
V. Dialoguri
Interviu cu Liviu Papadima (Luminiţa Medeşan ) / 104
VI
. Dezbatere
Noua programă de limba şi literatură română pentru gimnaziu. Reacţii la cald / 110
MI..Ancheta
Noua programă de gimnaziu (răspund Ana-Maria Barau, Ramona Burcă, Liliana Galeş,
Georgeta Grivei, Ileana Iancu, Adina Iosif, Lucica Ielciu, Cristina Mihai, Iuliana Pasăre,
Marilena Pavelescu, Mihaela Popa, Eva Monica Szekely, Szep Helga, Cristina Suciu,
Petronela Taloş) / 119


Vă recomandăm şi