• Lecturi specifice

Lecturi specifice

Coordonatori: Monica Onojescu, Alina Pamfil

Preţ: 18 99 lei
Disponibilitate: Disponibilă
Votează cartea:
Lecturi specifice
  • Publicată în ianuarie 2016
  • Coordonatori: Monica Onojescu, Alina Pamfil
  • paperback, 300 p
  • Înalţime: 23 cm, lăţime: 16 cm, grosime 1,5 cm, greutate 420 g
  • ISBN 9786061711109
  • Colecţie: Colocvii

Programele actuale de limba și literatura română pentru gimnaziu încep să se aplice din 1995 iar cele pentru liceu din 1999. În comparație cu programele vechi în care modelele prioritare de studiere a limbii și literaturii române erau cel estetic și cultural, noutatea majoră în noile programe este includerea limbii și literaturii române în aria „Limbă și comunicare” alături de limbile moderne, latina și celelalte limbi materne iar principiul de corență, de la clasa I la clasa a XII-a, este aplicarea modelului comunicativ-funcțional, întemeiat pe receptarea și producerea de mesaje orale și scrise. În gimnaziu lectura ca domeniu de studiu se axează pe următoarele componente: cartea – obiect cultural, teoria literară – percepută din perspectivă funcțională ca furnizor de instrumente de formare a deprinderilor de receptare a literaturii beletristice (structura textului, particularitățile unor genuri și specii literare) și o mare varietate de texte, literare și nonliterare.
În liceu, programa este structurată pe două domenii: 1. limbă şi comunicare (consolidarea și extinderea cunoştinţelor şi deprinderilor de exprimare orală şi scrisă şi de receptare a mesajelor orale şi scrise) și 2. literatură cu modulele: 1. Receptarea textului literar şi 2. Literatură şi alte arte. În liceu accentul cade tot mai mult pe receptarea textului literar – din perspectivă tematică în clasa a IX-a; din perspectiva formelor textuale (text epic, liric și dramatic) în clasa a X-a; din perspectivă culturală în clasele a XI-XII-a.
Modulul „Literatura și celelalte arte”, introdus inițial numai la clasa a IX-a, începând cu anul şcolar 2004-2005 este împărțit în secvențe care se se repartizează pe parcursul întregului liceu: în clasa a IX-a – „Literatură şi film“; în clasa a X-a – „Literatură şi spectacolul de teatru“; în clasa a XI-a – „Literatură şi pictură“; în clasa a XII-a – „Literatură şi muzică“.
Ultimele revizuiri ale programei în vigoare datează din 2009, când competenţele generale şi setul de valori şi atitudini sunt puse în acord cu Competenţele cheie pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii – Cadrul european de referinţă, Anexa la Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European, 2006.
În aprilie 2015 se împlinesc 15 ani de la înființarea asociației profesionale ANPRO.
Chiar de la început Asociația profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” a susținut reforma și și-a propus să facă cunoscute profesorilor viziunea care stă la baza programei de limba și literatura română precum și experiențele de succes în aplicarea ei, să dea un feedback în urma căruia să propună alternative și soluții sau, avându-se în vedere că o asociație prin specificul ei este mai dinamică decât sistemul, să anticipe viitoarele direcții de interes. Este ceea ce am făcut prin simpozionul național anual, prin publicații, prin programe și prin activitățile de formare a profesorilor, susținute fie independent, fie în parteneriat cu diverse instituții.


Vă recomandăm şi