Georg Simmel

Autor puţin citit şi citat în spaţiul românesc, Georg Simmel (1858–1918) este unul dintre cei mai importanţi sociologi germani de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, alături de Max Weber, Werner Sombart, Ferdinand Tönnies. Întemeietor al „sociologiei formale”, gânditorul german a influenţat o seamă de sociologi şi filozofi din a doua jumătate a secolului XX. Opera sa, complexă şi dificilă, este astăzi predată în marile şcoli de sociologie din lume, germanofone şi nu numai.

Vă recomandăm şi