Gilles Deleuze

Gilles Deleuze (1925-1995), unul dintre cei mai influenţi şi mai comentaţi filosofi francezi postbelici, este autorul unei opere ample, desfăşurate pe mai multe linii: istoria filosofiei (Kant, Leibniz, Hume, Spinoza, Nietzsche, Bergson, Foucault), critică literară (Proust, Sacher-Masoch, Kafka, Beckett, Artaud, Kleist, Dostoievski, Lewis Carroll, Melville, Scott-Fizgerald etc.), cinema, pictură (Francis Bacon), cărţi de dialoguri. Considerat părintele unui nou empirism, Deleuze este creatorul câtorva concepte foarte dezbătute în prezent (rizom, pliu, linii de fugă, deteritorializare/reteritorializare, asamblaj, plan de imanenţă, maşini dezirante etc.) Cărţi edificatoare ale noului sistem de gândire: Logica sensului (1969), Diferenţă şi repetiţie (1969), Cinema (I, II), Nietzsche şi filosofia, Pliul. Leibniz şi barocul etc.

Vă recomandăm şi