Regulament concurs "Scrabble Povestea Slujitoarei"

03 iulie 2017
Regulament concurs "Scrabble Povestea Slujitoarei"

 

Regulament concurs online “Scrabble Povestea Slujitoarei’’

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concurs «Scrabble Povestea Slujitoarei » este organizat de: S.C. Grupul Editorial ART S.R.L., cu sediul în Bucureşti 062650, sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 319, OB LD18, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/5872/14.06.2001 cod unic de înregistrare RO13965909, Cod IBAN RO18RNCB0072007684120001 deschis la BCR sector 1, reprezentatăprin dl. DAN IACOB, în calitate de Director General, denumită în continuare EDITURA ART

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este disponibil la următoarea adresa web: http://www.editura-art.ro/blog. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. INFORMATII GENERALE

Concursul se va desfășura în perioada 03 – 16.07.2017 pe pagina de Facebook a Editurii Art. Orice înscriere la concurs efectuată după data de 16.07.2017 ora 24:00 (inclusiv) nu va fi luată în calcul.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDITII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să urmeze pașii menționați pe pagina de Facebook a editurii, respectiv, să achiziționeze orice carte a Editurii Art in perioada 03 - 16.07.2017. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în concurs.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respective dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook a Editurii Art.

Utilizatorii se pot înscrie la concurs în perioada 03-16.07.2017 până la ora 24:00.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL acordă doua (2) premii, constând în cate un joc de scrabble personalizat cu vizualul serialului ‘’Povestea Slujitoarei’’. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți (random.org) și vor fi anunțați miercuri, 19.07.2017. Toți participantii la Concursul “Scrabble Provestea Slujitoarei’’trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Pentru a fi validați, concurenții trebuie să răspundă la toate cerințele Concursului.

 

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigatorilor Concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul miercuri, 19.07.2017 după tragerea la sorți, astfel: vor fi anunțați pe pagina de Facebook a Editurii Art. În cazul în care câștigătorul nu trimite în 12 ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilita prin același mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunțării câștigatorilor din motive care nu depind de el.

Pentru primirea premiului, câștigatorul/câștigatoarea trebuie să prezinte Organizatorului o copie după bulletin sau cartea de identitate. După primirea copiei de buletin sau carte de identitate de către Organizator, acesta va trimite cartea câştigătorului/câştigătoarei prin curier (prin Urgent Cargus).

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de16.07.2017, ora 24.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul EdituriiArt (www.editura-art.ro). Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se conformezea cestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulamentvor fi communicate pe contul de facebook Editura Art

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII

În cazul unor litigii apărute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor române competente.

 

Încheiat și semnat astăzi, 28.06.2017

                                                                                    S.C. GRUPUL EDITORIAL ART S.R.L.

                                                                                    DAN IACOB, Director General

Vă recomandăm şi