Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov (n. 1 martie 1939 la Sofia, în Bulgaria), semiolog, lingvist şi critic literar francez de origine bulgară, are o contribuţie remarcabilă în domeniul poeticii şi al teoriei literare moderne. A publicat numeroase eseuri cu caracter sociologic, printre care şi „Les Morales de l’Histoire”, pentru care a primit premiul Jean Jacques Rousseau, în 1991. A mai publicat şi următoarele titluri: Litterature et signification, 1967, Grammaire du Decameron, 1969, Introducere în literatura fantastică, Editura Univers, 1973, Thèories du symbole, 1977.

Vă recomandăm şi