Nathaniel Hawthorne

Nathaniel Hawthorne (n. Nathaniel Hathorne, 4 iulie 1804 – 19 mai 1864) a fost un romancier şi nuvelist american. Multe dintre lucrările sale au ca ţintă Noua Anglie, autorul recurgând nu arareori la alegorii morale de inspiraţie puritană. Este încadrat în Romantismul Sobru, punând în prim plan răul înnăscut şi păcatul umanităţii. A cumpărat mai multe romane, nuvele şi povestiri, dintre care putem aminti: Litera stacojie, Poveste de dragoste de la Blithedale, Faunul de marmură şi Povestiri repovestite.

Vă recomandăm şi