Corina Ciocârlie

Corina Ciocârlie (Timişoara, 13.X.1963). Critic literar, doctor în ştiinţe filologice. Trăieşte în Luxemburg din 1991. Redactor-şef al suplimentului literar Livres-Bücher Tageblatt. Dirijează colecţia «Afinităţi» a editurii Phi (Luxemburg). Predă româna la Parlamentul European & Curtea Europeană de Justiţie. Colaborează la «România literară», «Orizont», «Viaţa românească», «Nouveaux cahiers de l’Est» (Paris), «Revue littéraire / Léo Scheer» (Paris), «Le Jeudi» (Luxemburg), etc. Volume în română: Pragmatica personajului (1992, Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor); Fals tratat de disperare (1995, Premiul Asociaţiei scriitorilor din Timişoara), Femei în faţa oglinzii (1998). Volume în franceză: Un miroir aux alouettes. Petit dictionnaire de la pensée nomade (1999); Laissez-passer. Topographie littéraire d’une Europe des frontières (2004).

Vă recomandăm şi