O carte despre cum secretul ne domină vieţile

de Nicolae Coande acum 8 ani

„Despre secret şi societatea secretă" abordează reprezentările pe care le au indivizii unii faţă de alţii, modul în care este receptat celălalt prin prisma unei cunoaşteri întotdeauna insuficiente pentru a putea şti cum este cu adevărat.

După Simmel, „orice relaţie între oameni dă naştere unei imagini a unuia în celălalt". Este un joc de imagine ce se fundamentează prin interacţiunea indivizilor, care intră în jocul de aparenţă şi adevăr prin ceea ce sociologul german numeşte „sincera dezvăluire-a-noastră" şi „mincinoasa ascundere-a-noastră". Oricât de mult am empatiza cu cineva şi ne-am considera intim al său, nu vom putea niciodată accede la structura sa reală, fiindcă ar însemna să ne suprapunem cu celălalt - ceea ce nu este posibil. Intervine atunci acest joc al aproximaţiilor dat de binomul adevăr-minciună. Minciuna este o adevărată curea de transmisie ce reglează raporturile dintre oameni într-o societate în care fiecare se ascunde sau se arată după felul în care doreşte să fie receptat şi recunoscut. Marea artă este, în acest caz, după cum remarca Saint-Simon, să ştii cine este cu adevărat celălalt.

Simmel vorbeşte despre o „admisibilitate sociologică" a minciunii, care se exprimă în special în împrejurările primitive ale vieţii, acolo unde ierarhizarea şi ascultarea celor puternici reprezintă un mijloc de a conduce. Încercaţi să observaţi asta în societăţile mai puţin spiritualizate, acolo unde liderii se impun prin coerciţie, forţă şi prin prestigiul dat de puterea însăşi.

Citeşte articolul mai departe.

Vă recomandăm şi