Camerele de tortură ale traducătorului

de Paul-Gabriel Sandu acum 5 ani

Editura Art publica anul trecut, în colecţia „Malul Albastru" o antologie bilingvă de poeme erotice ale lui e.e. cummings - ortografierea numelui cu litere mici este opţiunea de o viaţă a poetului, nerespectată însă, din păcate, în ediţia românească - împreună cu o serie de desene din manuscrisele poetului, în condiţii grafice deosebite.

Însă, asemenea unei cutii de cadouri cu un ambalaj strălucitor, dar goală pe dinăuntru, volumul de poeme nu reuşeşte să-şi ţină nici măcar una dintre nenumăratele promisiuni pe care le face cititorului român pe strălucitoarele coperte faţă şi verso. Singurul adevărat merit al volumului este acela că oferă o ediţie bilingvă, o idee excelentă care poate salva cititorul cunoscător al limbii engleze de la chinul lecturii unei traduceri ce străluceşte de erori grave, de omisiuni majore, de echivalări de o superficialitate cinică ce emană plictiseala autosuficientă a traducătorului. Din spectacolul literar al poeziei lui e. e. cummings nu mai rămâne, în traducere, decât un goblen cusut grosolan, sub ale cărui iţe abia mai poarte fi distins conturul impecabil care ar fi trebuit urmat, o scenă goală, pe care Dan Sociu smuceşte din culise, ca un păpuşar smintit, nişte versuri ce se fâstâcesc şi gesticulează asemenea unui elev scos la tablă, şi care par a îngăima câte ceva în limba română.
Încă de la începutul volumului, deşi totuşi cu ceva mai multă precauţie aici, se văd urmele de bocanci ale traducătorului, în echivalările superficiale din primul poem ale lui quite (însemnând „destul de", „oarecum") prin „foarte", echivalări care ar putea fi trecute cu vederea de un cititor îngăduitor, dacă nu ar fi numai începutul oarecum timid ale unei serii nesfârşite de traduceri în cel mai bun caz aproximative şi facile. Doar câteva pagini mai târziu, versurile „[...] your footstep/ is more frail than everything/ which lives, than everything which breathes/ in the earth and in the sea" (p. 24) sunt traduse, printr-o grosolană omisiune, astfel: „[...] pasul tău/ e mai fragil decât orice/ vietate din mare, de pe pământ" (p. 25), traducătorul mulţumindu-se să redea două sintagme diferite „which lives" (ceea ce trăieşte) şi „which breathes" (ceea ce respiră), prin aceeaşi sintagmă: vietate. În traducerea aceleiaşi poezii mai pot fi numărate încă patru omisiuni: „a skilfully and entirely moving dream" devine „iscusit vis mişcător", „entirely" rămânând pe deplin netradus la fel ca şi mai delicatul „scarcely" (abia), din versul „[...] touches/ me through the day scarcely, timidly" redat prin „mă atinge de-a lungul zilei, timid". Numai câteva versuri mai jos, „traducătorul" repetă experienţa, echivalând, de această dată „the you with hot big inward stealing/ thighs" prin „sinele tău cu coapse fierbinţi, furăcioase", şi lăsând la o parte, din considerente care ne scapă, două dintre cele patru adjective folosite de poet. Pe măsură ce înaintează în lectură, orice cititor va fi silit să ajungă la concluzia evidentă că Dan Sociu nu traduce, ci rezumă versuri. Iată numai câteva dintre cele mai evidente exemple: „[...] we do not/ wind it up it has no weights/ springs wheels inside of/ its slender slef [...]" (p. 50) devine „nu o/ întoarcem, nu o fixăm nu are/ rotiţe în sinele ei firav", doi termeni ai enumeraţiei „greutăţi, arcuri" fiind eliminaţi complet şi figura de stil desfigurată; „the simple instant" (p. 58) devine, desigur „momentul", aşa cum, rezumat, versul „a friendless dingy female frenzy bubbles" (64) devine „femela turbată face spume", atributele „fără prieten, spălăcită", fiind considerate probabil de către traducător un balast inutil, la fel ca şi adjectivul „sweet" din expresia „for society's sweet sake" (p. 96), care devine, în traducere „de dragul societăţii". Probabil că tradus într-o altă limbă de acelaşi Dan Sociu, Eminescu ar putea trece fără dificultate ca un minimalist avant la lettre, iar din Bacovia ar rămâne, probabil, titlurile poeziilor şi câteva conjuncţii. Să sperăm însă că traducătorul lui e. e. cummings în limba română nu se va avânta niciodată atât de departe.

Citiţi restul articolului aici.

Vă recomandăm şi