Credem că există încă mulţi autori în istoria literaturii române care merită să fie recitiţi astăzi şi destule teme ale tradiţiei noastre culturale mai vechi sau mai recente care s-ar cuveni reluate şi rediscutate în lumina experienţei actuale. Nu credem în "revizuiri" menite să răstoarne pur şi simplu valorile şi nici, cu atât mai puţin, în cultivarea evlavioasă a acestor valori, în muzealizarea şi mumificarea lor.

"Revizitări" este o colecţie concepută anume spre a încuraja analize şi sinteze critice care să propună puncte de vedere noi, contribuind la longevitatea operelor şi a autorilor prin menţinerea ori resuscitarea interesului unui public ameninţat de apatie şi indiferenţă.

Vă recomandăm şi